Các mẫu xe tiết kiệm xăng nhất theo từng phân khúc

Tiết kiệm xăng là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng khi mua xe ô tô. Dưới đây là các mẫu xe tiết kiệm xăng nhất theo từng phân khúc.

Bảng xếp hạng chi tiết sau đây được thu thập dữ liệu chính xác qua công bố của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Yếu tố tiết kiệm xăng được xác định dựa trên mức tiêu thụ nhiên liệu với từng ô tô khi di chuyển trên đường hỗn hợp.

Dữ liệu được thể hiện chi tiết qua bảng sau đây:

 


Call Now Button